2019

GASTREDNER + BIBELTAGE

Sonntag, 25. August, 10.45 Uhr, Michael Kotsch
Sonntag, 25. August, 20.00 Uhr, biblischer Vortrag "Die Verfallstheorie", Andreas Ebert
Sonntag, 8. September, 10.45 Uhr, Berthold Schwarz